Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!

Όροι Χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1.  Σκοπός αυτής της πολιτικής

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς η επιχείρηση μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της και πως τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει την εμπορική της πολιτική και ταυτόχρονα τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η επιχείρηση λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που η επιχείρηση δεν θα κάνει.


2.  Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της επιχείρησης υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) - Κανονισμός (ΕΕ) 20106/679], για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών, μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της επιχείρησης.


3.  Δέσμευση

Η επιχείρηση θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών είναι ύψιστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.


4.  Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες για εσάς συλλέγονται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

(α)  από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε ένα προϊόν ή και μια υπηρεσία από την επιχείρησή μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,

(β)  από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας με ένα αίτημα σας για πληροφορίες, και

(γ)  από δημόσια διαθέσιμες πηγές.


5.  Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


6.  Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην επιχείρηση και αυτή κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

(α)  Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,

(β)  Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον,

(γ)  Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ των πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,

(δ)  Για να βοηθήσουν την επιχείρηση για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας και

(ε)  Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την επιχείρηση, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.

(στ)  Για να σας παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, ως προς τον εντοπισμό της παραγγελίας σας από την παράδοση από εμάς για αποστολή μέχρι και την παραλαβή αυτής από εσάς.


7.  Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας

Για την χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αλλά και σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή, δύνανται να ζητούνται τα εξής στοιχεία:

(α)  Ονοματεπώνυμο

(β)  Επωνυμία και άλλα στοιχεία της Επιχείρησης, αν απαιτούνται,

(γ)  Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ –Τηλέφωνο (κινητό και σταθερό) – Πόλη – Χώρα, και

(δ)  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων μέσω courier

Η επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλεφωνικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού, οικονομικού και προωθητικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφωνικών αριθμών, εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την ασφάλεια και προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή θεμάτων.


8.  Αποκάλυψη πληροφοριών

Σε καμία περίπτωση η επιχείρησή μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρησή μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση σας. Τα στοιχεία σας μπορούν να μεταβιβαστούν και μόνον στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, με σκοπό να σας ενημερώνουν για την πορεία της αποστολής της παραγγελίας σας, εφόσον συμφωνήσετε σε αυτήν την υπηρεσία με την αποδοχή του παρόντος. Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς η κανονιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.


9.Πρόσβαση στο internet

Εάν επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας μέσω Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e- mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου, όπως, και όλως ενδεικτικώς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχό της. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies. Ωστόσο η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.


10. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε μερικά διαφορετικά πράγματα:

Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να θέσουν cookies στη συσκευή σας. Αυτό βοηθά τους τρίτους παρόχους στην κατανόηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας προτιμήσεων, ώστε να μπορούν να σας δείξουν ενημερώσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.


11.  Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

Όλες οι ανακοινώσεις της επιχείρησης μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ. ) μπορεί να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την εταιρεία για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.


12.  Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την Γενική Προστασία Δεδομένων ( EU General Data Protection Regulation (GDPR) –Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e – mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης, που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη της ενημερωτικής εκδόσεως της επιχείρησης μας (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού εντύπου, μέσω της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να βρείτε εδώ τον σύνδεσμο για διακοπή της λήψης του ενημερωτικού, καθώς και σε κάθε ενημερωτικό που λαμβάνετε.


13.  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


14.  Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω του chat (ακόμα και όταν βρίσκεται offline) ή στην φόρμα επικοινωνίας.

 

 

Επιστροφές Προϊόντων

 

1. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση βλάβης προϊόντος  που καλύπτεται από την εγγύηση η επιστροφή γίνεται με χρέωση παραλήπτη (δική μας) με Elta Courier δίνοντας κωδικό πελάτη 193683, αφού πρώτα έχετε ενημερώσει μέσω της φόρμα επικοινωνίας για:

 • τον κωδικό/μοντέλο του προϊόντος
 • τον σειριακό του αριθμό
 • την ημερομηνία αγοράς
 • την επωνυμία του αγοραστή
 • την περιγραφή βλάβης

και εφόσον σας απαντήσουμε για την αποδοχή της επιστροφής ή σας καλέσουμε τηλεφωνικώς για επιπλέον πληροφορίες. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν  η βλάβη έχει προέλθει από κακή χρήση ή από κακή ποιότητα του δικτύου του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το προϊόν δεν είχε βλάβη, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τα συνολικά έξοδα διακίνησης του προϊόντος.

2. Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση λάθους παραγγελίας, ή σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή προϊόντων, εφόσον η συσκευασίες δεν έχουν ανοιχτεί ή αλλοιωθεί, και το ποσό των προϊόντων προς επιστροφή δεν ξεπερνάει τα 500€+ΦΠΑ, μπορείτε να τα επιστρέψετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, με χρέωση δική σας, αφού πρώτα ενημερώσετε για:

 • αριθμό παραγγελίας
 • αριθμό προϊόντων προς επιστροφή
 • τον κωδικό/μοντέλο των προϊόντων

και θα σας καλέσουμε τηλεφωνικώς για επιπλέον πληροφορίες καθώς και τον τρόπο παραλαβής των χρημάτων σας. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

 

 

Καταστάσεις Διαθεσιμότητας Προϊόντων

Διαθέσιμο - Το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο για αποστολή.

2 - 3 Ημέρες - Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας για αποστολή εντός 2 έως 3 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία σας.

Κατόπιν Παραγγελίας - Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας για αποστολή εντός 10 έως 30 εργάσιμων ημερών από την παραγγελία σας.

Μη Διαθέσιμο - Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο παραγγελία.

 

 

Τρόποι Αποστολής

 

 • Με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Courier: Σε όλη την Ελλάδα με 3€+ΦΠΑ για δέματα έως 2kg, με δυνατότητα αντικαταβολής με επιπλέον 2€+ΦΠΑ.


 • Με πρακτορείο μεταφορών: Με τη μεταφορική TAO/HOT με 5€ ανά δέμα.


 • Δωρεάν Αποστολή: Με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Courier για μικρά δέματα ή με πρακτορείο μεταφορών TAO/HOT για μεγάλα δέματα, για παραγγελίες καθαρής αξίας 200€ και άνω.


 • Δωρεάν παράδοση για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.

 
* Παραγγελίες σε άμεσα Διαθέσιμα προϊόντα, που θα ολοκληρώνονται Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 11.00 π.μ. θα αποστέλλονται την ίδια ημέρα, διαφορετικά την επόμενη εργάσιμη! Σάββατο, Κυριακή και στις επίσημες αργίες δε θα γίνονται αποστολές. Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση, η κατάθεση θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 11.00 π.μ. και να έχει αποσταλεί με e-mail το καταθετήριο.